Autobus Documentatie Vereniging  afdeling Noord ( 1977 – 2018 )

Zaterdag  21 April : ( excursie nr. 68 )

Vertrek na aankomst bus en trein vanaf  BUS-STATION ASSEN 10.00 uur    Wij brengen deze zaterdag een bezoek aan de stalling QBUZZ ( 2.) – Assen en een bezoek aan Drenthe Tours ( 3.).  Bij deze bedrijven worden we ontvangen en mogen onder leiding het bedrijf bekijken en foto’s maken van de aanwezige autobussen. Tijdens het bezoek kunt u gebruik maken van koffie en thee.

Vanuit Assen rijden we via de route van ARRIVA en de voormalige vervoerder Qbuzz lijn 14 naar Kloosterveen, Norgervaart , Veenhuizen , Weperpolder naar Oosterwolde. In deze plaats mogen we de stalling en aanwezige bussen van ARRIVA ( 4.)bekijken en fotograferen. We worden ontvangen door de regio manager.  De lunch zal worden gehouden in Appelscha of Donkerbroek.

Na de lunch rijden we via het Nationaal - Drents - Friese - Wold Oldeberkoop en bezoeken daar Coulant Touring.

Vanwege privé omstandigheden is het niet mogelijk Henk Oost te bezoeken. Er is afgesproken om op een later moment het bedrijf te bezoeken. Wordt vervolgt !

Na dit bezoek in Oldeberkoop rijden we terug via de route Noordwolde, Frederiksoord en Vledder. We zien het Landgoed van Weldadigheid  ( 1.). In dit gebied van Weldadigheid werden de zogenaamde landlopers opgevangen en voorzien van dagelijkse voeding en werden te werk gesteld. Je kan het zien aan de kleine woningen waar men kon verblijven. Verder rijden we  naar Diever – en  Dieverbrug. Hier maken we een fotostop op het busstation maar ook bij de voormalige stalling van de Drentse Vervoer Maatschappij waar een aantal bussen in deze kleine ruimte waren ondergebracht.

Na deze fotostop rijden we in de richting van Assen via de Smildervaart / Drentse Hoofdvaart  en we ontmoeten de plaatsen Geeuwenbrug , Hoogersmilde , Hijkersmilde , Smilde en tenslotte Assen.

Aankomst is plm. 17.30 / 18.00 uur busstation/treinstation ASSEN . let u op de spoorwijzigingen ? www.ns.nl  of www.prorail.nl

(1.)voor meer informatie zie: www.kolonienvanweldagiheid.eu.

(2.)www.qbuzz.nl of ( 3.) www.drenthetours.nl ( 4.) www.ARRIVA.nl

Deelname en opgave via penningmeester J. van der Wal van E 25.00  incl. lunch op rekening:  NL 09 INGB 0001 31 53 72 penningmeester_afdeling-noord@advweb.nl

Wij wensen u alvast een fijne dag en hopen elkaar te ontmoeten.

Hartelijke groeten van:  G. J. Talsma , A. C. Timmer , H. Borgman , J. v. d. Wal en C.J. v.d. Klaauw.

 

(c) OV in Boskoop - Alle rechten voorbehouden-Overname in gedrukte of digitale vorm zonder toestemming niet toegestaan