Excursie Damster Automaatschappij ( DAM) Appingedam

 

De busmaatschappij begon in 1920 te rijden en in 2020 zou deze excursie plaatsvinden. Ondanks COVID-19 hopen we dat deze bijeenkomst mogelijk is. We beginnen deze dag in Groningen en starten om 10.00 uur vanaf busstation perron halte lijn 15. ( t.0. uitgang Hoofd Station. Niet ver vanaf deze halte starten de lijnen van de Marnedienst. Lijn 65 naar Zoutkamp en lijn 61 naar Uithuizen. We bezoeken busbedrijf Doornbos/Groningen en de open lucht  stalling van Qbuzz. Nadien rijden we via Adorp - Winsum - Warffum en Uithuizen en rijden we via de voormalige stalling van de Marnedienst naar Uithuizermeeden voor een bezoek aan U.V.O.


Bij dit taxi/busbedrijf zijn we van harte welkom. Na dit bezoek rijden wij naar Roodeschool en de lunch is in Oosteinde bij Hotel Ekamper. Na de pauze rijden wij via Spijk - Bierum/Holwierde naar Delfzijl. In Delfzijl brengen wij een fotostop bij het trein/busstation en rijden via het Buiskool plein nabij het centrum. Dit plein was tijdens de DAM periode een overstap naar de de plaatsen Heveskes en Termunten.


Na Delfzijl rijden we via de oude route van de DAM naar Appingedam. Indien mogelijk bekijken we het busstation in deze plaats en de ruimte waar vroeger het DAM-ster overstap/busstation een de Wijkstraat. Na Appingedam rijden wij via de oude route van de DAM via Eekwerderdraai - Wirdumerdraai - Garrelsweer - Ten Post naar Ten Boer.

In deze plaats hebben we een fotostop omdat de DAM-154 hier zijn oorspronkelijk standplaats had. En hier zien wij de bus staan en we maken er een fotostop van. Het laatste gedeelte rijden wij via lijn 7 samen met de DAM via Thesinge - Garmerwolde naar Groningen. We brengen nog een bezoek aan de open lucht stalling van Qbuzz aan de Koningsweg.


Wij hopen op een mooie excursie en verwachten plm. terug te zijn 17.45 - 18.00 uur in Groningen.


Peter Brogt zal aanwezig i.v.m.verkoop van de DAM dienstregelingen.

Wees welkom bij afdeling Noord en indien er nog ruimte is, is het mogelijk deze excursie te beleven door 29.50 ( incl. lunch ) te betalen op bankrekeningnummer NL11 ABNA 0881299294 t.n.v. A.D.V. afdeling Noord

Het bestuur G. J. Talsma , A. C. Timmer , J. v.d. Wal , H. Borgman , C. W. v .d. Klaauw

(c) OV in Boskoop - Alle rechten voorbehouden-Overname in gedrukte of digitale vorm zonder toestemming niet toegestaan