Zuid-Veluwe

Hallo Marty en websitevolgers,

Het feit dat de aanbesteding van de "IJssel & Vecht"-concessies - wegens geconstateerde onjuiste handelingen bij de aanvankelijke winnaar, Keolis - over moest, heeft eind vorig jaar voor het meest zuidelijke deel van het vervoergebied, de Zuid-Veluwe, een aantal merkwaardige gevolgen gehad.

Omdat er vergevorderde plannen bestaan om dit deel van het oorspronkelijke "IJssel & Vecht" in combinatie met de huidige concessie "Arnhem/Nijmegen" nogmaals aan te besteden, is er voor de Zuid-Veluwe een kortlopende concessie gecreŽerd, die voor dit moment ondershands is overgedragen aan Hermes. Hermes is namelijk ook, gebruikmakend van de destijds door de betreffende stadsregio opgelegde productnaam Breng, de huidige concessiehouder van "Arnhem/Nijmegen".

Terwijl het overblijvende deel van "IJssel & Vecht", met inbegrip van het in het komende jaar nog toe te voegen vervoer van de huidige concessies "IJsselmond" en Lelystad, in onderlinge competitie werd aanbesteed en de winnaar daarvan, EBS, dan ook zijn best had gedaan om ondanks de nood van de tijd enkele verbeteringen in het OV-aanbod aan te bieden, kon Hermes voor elkaar krijgen dat op veel lijnen in het gebied Zuid-Veluwe frequenties werden verlaagd en enkele van deze lijnen zelfs geheel werden opgeheven.

Ook qua rijdend materieel, gingen de wegen van de beide nieuwe vervoerders in dit gebied ver uiteen. De gunning aan EBS hield mede in dat een groot deel van het in hoofdzaak twee jaar oude wagenpark dat Keolis voor dit gebied had aangeschaft, verplicht werd overgenomen om in hetzelfde gebied te blijven gebruiken. Dit betrof natuurlijk vooral de bij Keolis nogal problematisch gebleken, elektrische BYD-bussen uit de 2000-, 2100-, 2200- (Zwolse stadsbussen, die in tegenstelling tot de overige series gebruikmaken van het "panto-up"-systeem), 2300- (iets langere en kleurrijker "comfortRRReis"-bussen) en 2400-groep (de zogenaamde "baby-BYD-jes", die in origine voor de stadsdienst Lelystad zijn bestemd) . EBS heeft hieraan voldaan, zij het dat voor de beginperiode ook enkele hybride Mercedes Citaro-groengasbussen uit de 5100-groep vanuit Haaglanden tijdelijk naar vestiging Zwolle werden gehaald.

Daarentegen lijken er bij de concessie Zuid-Veluwe geen leeftijdseisen voor het rijdend materieel te gelden. Vanuit verschillende concessies van het Transdev-concern in Nederland (dat Connexxion, Hermes en OV Regio IJsselmond omvat) zijn bussen die aldaar gemist konden worden, naar de nieuwe Hermes-vestigingen ten behoeve van de Zuid-Veluwe gehaald. Deze bussen zijn voorzien van de concernnaam Transdev en RRReis-teksten op een witte achtergrond. Dit betreft:

 

  • VDL Ambassadors met bouwjaar 2007 die oorspronkelijk als Volans- of Brabantliner-bussen bij VEOLIA in Noord-Brabant in dienst zijn gesteld en sinds 2015 in Gooi & Vechtstreek hebben gereden (uit groep 5810 t/m 5843);
  • enkele VDL Ambassadors uit eind 2008 die oorspronkelijk bij de StadsRegio Eindhoven werden ingezet (uit 3300-groep);
  • idem met oorspronkelijke inzet in provincie Utrecht en vanaf 2017 onder andere Gooi & Vechtstreek (uit 4100- en 4200-groep);
  • gelede Mercedes Citaro-bussen die omstreeks eind 2008 voor de provincies Utrecht en Noord-Holland werden aangekocht (later ook ingezet bij OV Regio IJsselmond en in Amstelland/Meerlanden)(uit 9200-greoep);
  • Volvo 8700-bussen die omstreeks eind 2009 voor Breng werden aangeschaft en eind 2012 verhuisden naar de IJsselmond (5737, 5738);
  • IVECO-bussen die vanaf eind 2017 op R-Net-lijnen in Amstelland/Meerlanden werden ingezet en aldaar inmiddels werden vervangen door elektrisch materieel (uit 2700-groep);
  • Mercedes CapaCity-bussen die eveneens vanaf eind 2017 op R-Net-lijnen in Amstelland/Meerlanden werden ingezet en aldaar inmiddels werden vervangen door elektrisch materieel; deze bussen worden nu specifiek ingezet op de "comfortRRReis"-lijn 303 tussen station Ede-Wageningen en Wageningen, voorheen lijn C3 (uit 9300-groep).

Daarnaast werden tot nu toe enkele Connexxion-bussen van het type VDL Citea uit 2012/2013 ingezet die in het gebied Hoeksche Waard / Goeree-Overflakkee thuishoren en niet zijn overgeplakt (uit groep 5844 t/m 5890); tot eind 2015 waren dit VEOLIA-bussen in Limburg. Ook verschenen er enkele gelede MAN Lion's City-bussen die oorspronkelijk, sinds eind 2008, in de StadsRegio Eindhoven werden ingezet (onder andere bus 9241, nu in Breng-uitvoering).

De bijgevoegde plaatjes geven hiervan een verdere illustratie.

Geniet ervan en groeten,

Dick van der Goot

 

(c) OV in Boskoop - Alle rechten voorbehouden-Overname in gedrukte of digitale vorm zonder toestemming niet toegestaan