Eerste drie maanden van dienstregelingsjaar 2020: Qbuzz steelt de show (07-04-2020)

Beste Marty en anderen die het bruisende OV-leven een tijdlang moeten missen,

De eerste ca. drie maanden van het dienstregelingsjaar 2020 heeft het OV in ons land normaal kunnen draaien, en toen stortte bijna alles in ….. De door bijna niemand in die ernstige mate verwachte coronacrisis betekent voor velen van ons voorlopig: vaker thuis (moeten) zitten. En dan helpt een verhaaltje met wat foto’s over hoe het was en hoe het hopelijk ooit ongeveer weer wordt, misschien een beetje om de tijd door te komen.

In het vorige dienstregelingsjaar voltooide ik een “rondje” door het stads- en streekvervoer in Nederland, waarin ik de situatie qua materieel en – een beetje – qua lijnennet in de verschillende OV-concessies in ons land in hoofdlijnen doornam en met wat videofoto’s uit de jaren 2017-2019 probeerde te illustreren. Zoals je op een website als deze mag verwachten, lag de nadruk hierbij op het busvervoer.

Wie interesse heeft om nog eens het totale verhaal van dat rondje door Nederland (zonder de foto’s) te ontvangen, kan dit kosteloos aanvragen via mijn e-mailadres: dvdgoot@outlook.com.

Dit verwerkt hebbende, bracht het dienstregelingsjaar 2020 niet erg veel spectaculaire veranderingen. Opvallend was echter dat bijna al het belangrijke nieuws van deze aard sinds december 2019 met Qbuzz te maken had.

In het grootste gebied waarin Qbuzz rijdt, Groningen/Drenthe, ging een nieuwe concessieperiode in. Qbuzz was voor de tweede keer de winnaar van de openbare aanbesteding. De veranderingen in lijnennet en dienstregeling waren beperkter dan bij sommige andere concessiewisselingen. Dit kwam doordat er onder regie van het OV-bureau Groningen/Drenthe al een vrijwel continu proces van ontwikkeling en aanpassing van het OV-aanbod plaatsvindt.

Een opmerkelijke verandering was wel dat er tussen Veendam en Assen via Gieten opnieuw een Q-liner ging rijden: lijn 310. In de voorafgaande jaren was deze verbinding met snelbuslijn 110 onderhouden, maar langer geleden reed hier al Q-liner 303.

Opvallend zijn verder de nieuwe verbindingen met Eemshaven, onder meer door middel van een routeaanpassing voor lijn 41 Uithuizen – Spijk - Appingedam v.v. Bovendien wordt nu in de ochtendspits elk half uur een 8-vormig “rondje” Groningen – Eemshaven – Spijk – Loppersum – Middelstum – Groningen gereden via de de nieuwe spitslijn 160, de eveneens tot spitslijn gedegradeerde lijn 45 en verdichtingsritten op lijn 61; in de middagspits gebeurt dit andersom.

Een heel oude traditie is afgeschaft doordat lijn 20 niet meer tussen Meppel en Assen rijdt met daarin de vaste “uitstapjes” van de elkaar te Dieverbrug ontmoetende bussen naar Dwingeloo resp. Diever en terug. Lijn 20 rijdt voortaan Assen – Dieverbrug – Diever v.v. en beperkt door naar/vanaf Steenwijk c.q. Meppel, terwijl er een nieuwe lijn 28 Meppel – Dieverbrug – Dwingeloo v.v. rijdt met op werkdagen overdag een doorverbinding naar/vanaf Beilen. Jammer genoeg heeft men de gelegenheid niet weten te benutten om de bussen vanuit en naar alle vier richtingen te Dieverbrug te synchroniseren. Hierdoor sluiten de takken van/naar Diever – Steenwijk enerzijds en Dwingeloo – Beilen anderzijds net niet op elkaar aan.

Er is ook een aantal lijnen vervallen; de trajecten Harkstede – Hoogezand – Zuidlaren – Vries v.v. (voorheen lijn 44) en Hoogezand – Bareveld via Kielsterachterweg v.v. (voorheen onderdeel van lijn 73; het heeft lang geduurd voordat ik de betekenis van de afkorting “K.A.W.” op de vroegere GADO-bussen naar “Ter Apel via K.A.W.” begreep) zijn zelfs geheel busloos geworden.

Een andere wijziging bij de nieuwe concessie is dat deze ook de Q-liners 304 en 314 tussen Groningen en Drachten is gaan omvatten. In de vorige periode was er een aparte concessie voor de als zodanig aangeduide “HOV-lijnen” uitgegeven, die aan Arriva Touring was toebedeeld. Deze omvatte aanvankelijk de genoemde Q-liner 314 in combinatie met de Q-liners 305 Groningen – Emmen v.v. en 327 Emmen – Hoogeveen v.v., maar na de opheffing van lijn 327 en het opgaan van lijn 305 in lijn 300 had Arriva Touring lijn 304 erbij gekregen.

Tevens was er sprake van zes aparte concessies voor kleinschalig openbaar vervoer, die al in 2018 werden vernieuwd en omgezet in concessies voor “Publiek Vervoer”. Deze diensten worden thans uitgevoerd door UVO, Taxi Nuis, Connexxion Taxi Services (incl. De Grooth) en De Vier Gewesten (met medewerking van TCZ en Taxi Dorenbos). Voor zover deze diensten onder het openbaar vervoer kunnen worden gerekend, beperken zij zich voortaan tot de buurtbuslijnen, de stadslijntjes te Hoogeveen, Meppel en deels Assen en de “Hubtaxi”. Dit houdt in dat andere “kleine-busjeslijnen” in deze provincies nu door Qbuzz zelf moeten worden uitgevoerd en derhalve ook daarvoor eigen materieel moest worden aangeschaft.

De aanpassingen in het wagenpark van Qbuzz voor Groningen/Drenthe zijn zeker de moeite van het vermelden waard.

Voor het uitgebreide Q-liner-net is een groot aantal nieuwe Setra-bussen met dubbele achteras aangeschaft. Een deel van deze bussen kwam al vóór de concessieovergang in dienst. Tussentijds aangeschafte Mercedes Integro Q-liner-bussen met dubbele achteras zijn ook blijven rijden. En de vijf Van Hool-dubbeldekkers die sinds enkele jaren op Q-liner 300 dienst deden, kregen gezelschap van vier soortgelijke nieuwelingen! Ook op Q-liner 312 Stadskanaal – Gieten – Groningen v.v. kan men nu dubbeldekkers tegenkomen.

De elektrische bus deed nu ook in het streekvervoer zijn intrede met een grote portie EBUSCO-bussen, die met een volle accu flink wat kilometers moeten kunnen maken. Voor het streekvervoer werden echter ook weer Mercedes Citaro-dieselbussen, deels geleed, aangeschaft; daarnaast is – met aangepaste concessiekleurstelling – een aantal niet-gelede Mercedes Citaro-streekbussen uit eerdere lichtingen, ook die van tien jaar terug, in dienst gebleven. De twee experimentele Van Hool-waterstofbussen zijn, voor zover mij bekend, eveneens in dienst gebleven, en er zijn ook van dit bustype nieuwe exemplaren besteld. De nieuwe benodigde kleine bussen zijn van het type VW Crafter, aangepast door Tribus.

Ook de beide eerder voor lijn 100 tussen Groningen en luchthaven Eelde aangeschafte elektrische EBUSCO-wagens doen bij mijn weten nog steeds mee.

De materieelinzet op het Q-link-lijnennet rondom Groningen is niet direct ingrijpend veranderd, maar sinds de aanvang van de nieuwe dienstregelingsperiode zijn geleidelijk aan nieuwe elektrische, gelede Heuliez-bussen op de lijnen 3, 4 en 5 gaan rijden. Voor de lijnen 1 en 2 bleven de reeds in dienst genomen elektrische, gelede VDL Citea-bussen beschikbaar, op lijn 6 - en ook op lijn 12 tussen Emmen en Klazienaveen - bleven gelede Mercedes Citaro Q-link-bussen rijden en lijn 15 heeft nog steeds de vierassige Mercedes CapaCity-variant. Het overschot aan gelede Mercedes Citaro Q-link-bussen dat hiermee toch wel is ontstaan, zal worden benut voor de U-link-lijnen in de Regio Utrecht, maar dit heb ik nog niet in praktijk gebracht gezien.

Voor alle overige lokale lijnen te Groningen, Emmen en Assen (lijn 1) zijn nieuwe elektrische Citea-bussen van VDL afgenomen; in het geval van Groningen betreft dit deels gelede bussen. De oude Mercedes-stadsbussen zijn hierdoor niet meer nodig. Dat geldt ook voor de pas enkele jaren geleden in dienst gestelde hybride Mercedes Citaro-bussen van de stadsdienst Emmen.

In de Regio Utrecht had Qbuzz niet te maken met een concessieovergang, maar wel met grote wijzigingen in het lijnennet. Aanleiding daartoe was het (eindelijk) in gebruik kunnen nemen van de nieuwe tramlijn 22 tussen station Utrecht Centraal en De Uithof (ik ga nog maar even niet mee in de verengelsing van de naam van dit gebied richting “Science Park”). Nieuwe CAF-rijtuigen stonden gereed om, tot tweetallen gekoppeld, in eerste instantie overdag op werkdagen een 6-minutendienst op de nieuwe route te kunnen onderhouden. Van de extreem drukke buslijn 12 op grotendeels dezelfde route kon afscheid worden genomen. De dubbelgelede bussen die op deze lijn dienstdeden, 17 stuks Van Hool en drie hybride Hess-wagens, bleven actief op lijn 28 en zijn nu ook wel te zien op spitslijn 35 tussen de NS-stations Utrecht-Lunetten en Driebergen-Zeist via De Uithof.

Al in februari j.l. verschenen er juichverhalen in de pers als zou tramlijn 22 op topdagen veel meer reizigers vervoeren dan voorheen buslijn 12, maar de berichten gaven wel aanleiding tot kritische kanttekeningen, mede tegen de achtergrond van de aanlegkosten van de tramlijn, die tot een half miljard euro waren opgelopen. Bijvoorbeeld (ontleend aan mijn “twitter”-berichten onder @DickvanderGoot):

 

 • Knap, al roept dit diverse vragen op (waarom b.v. kijken naar pieken ipv gemiddelden?)! Met idd zo'n 6.000 reizigers extra p.d. (ca. 1,5 miljoen p.j.), betekent die half miljard over 25 jaar (denk ook aan onderhoud!) dat er "slechts" ca. 13 euro per extra reiziger is bijgelegd (13-02-2020)

 

 • Hoe kan het dat als buslijn 12 het imago van "sardientjesvervoer" had verworven (zeker 20, uit te breiden tot ca. 30 ritten p.u. met 174 plaatsen per bus), dit voor (nog) 10 trams p.u, met 432 plaatsen per tramstel, en kennelijk veel meer reizigers, niet scheen te gelden? (04-03-2020)

Tegelijkertijd werden er diverse andere wijzigingen in het buslijnennet aangebracht. Het meest in het oog springend was hierbij het stempel “U-link” voor een aantal buslijnen waarop men een hoge frequentie en een goede doorstroming meent te kunnen garanderen. De volgende zes, deels nieuwe, buslijnen kregen de status “U-link-lijn”:

 • lijn 28 Station Vleuten – Utrecht-Leidsche Rijn – Station Utrecht Centraal – Utrecht-Centrum – Utrecht-Uithof-P&R v.v.
 • lijn 34 (nieuw; vervangt delen van lijnen 52 en 72) Station Amersfoort – Zeist-Vollenhove – Utrecht-Uithof – Utrecht-Westraven-P&R v.v.
 • lijn 41 Wijk bij Duurstede – Utrecht-Stadion Galgenwaard – Station Utrecht Centraal v.v.
 • lijn 50 (gezamenlijke Syntus/Qbuzz-lijn door combinatie van Syntus-lijn 50 met Qbuzz-lijn 51) Wageningen / Station Veenendaal-De Klomp – Elst (U) – Doorn – Station Driebergen-Zeist – Utrecht-Centrum – Station Utrecht Centraal v.v. (Qbuzz rijdt op deze lijn uitsluitend tussen Doorn en Utrecht)
 • lijn 73 (nieuw; vervangt lijnen 37, 53 en 251 en deels lijn 52) Station Maarssen – Maarssen-Maarssenbroek – Station Utrecht Centraal – Utrecht-Centrum – Zeist-Vollenhove – Zeist-Handelscentrum / Soesterberg v.v.
 • lijn 77 Nieuwegein-Centrum – Nieuwegein-Galecop – Utrecht-Westraven-P&R – Station Utrecht Centraal – Utrecht-Centrum – De Bilt – Station Bilthoven v.v.

Zoals gezegd, wordt lijn 28 nu voor een groot deel met dubbelgelede Van Hool- c.q. Hess-bussen gereden, maar ook “normale” Utrechtse gelede stadsbussen zijn hier regelmatig te zien. Op de U-link-lijnen 41 en 50 zijn vanaf het begin nieuwe drieassige Setra-bussen in een nieuwe, donkere kleur ingezet. Op de lijnen 34, 73 en 77, maar ook wel op een aantal niet-U-link-lijnen konden na het ingaan van de nieuwe dienstregeling diverse gelede Mercedes Citaro-stads- en streekbussen in de oude kleurstelling van Groningen/Drenthe worden waargenomen, die inmiddels in deze provincies konden worden gemist. Deels waren deze voorzien van grote U-ov-stickers op de deuren.

Daarnaast kwam ik nog flink wat ex-Connexxion VDL Ambassador-bussen op zelfs de U-link-lijnen 34, 41, 50, 73 en 77 tegen. Op de lijnen 73 en 77 werden echter ook relatief veel gelede bussen ingezet, deels vanuit het originele Utrechtse wagenpark, zowel van Connexxion overgenomen als door Qbuzz zelf aangekochte, gele Mercedes Citaro-wagens.

Het lijkt de bedoeling dat de nieuwere gelede Mercedes Citaro Q-link-bussen die pas recentelijk in Groningen zijn vrijgekomen, uiteindelijk in belangrijke mate de U-link-lijnen 34, 73 en 77 gaan verzorgen. Ook worden er nog nieuwe elektrische, gelede Heuliez-bussen verwacht voor inzet op de Utrechtse stadslijnen 3, 7 en 8, waardoor weer andere gelede bussen vrijkomen. Aldus kan waarschijnlijk de rol van zowel de Ambassadors als de oudere Gronings/Drentse en ex-Connexxion gelede Mercedes-bussen worden geëlimineerd.

Ook in het derde concessiegebied van Qbuzz, de concessie DMG (Dordrecht/Molenlanden/Gorinchem), was er, na het woelige eerste dienstregelingsjaar 2019, nog steeds heel wat aan de hand. Met name het elektrisch vervoer in zowel Dordrecht als Gorinchem liep nog steeds niet op rolletjes. In Gorinchem werden, naast de zo genoemde “zeswielige monsters” (Utrechtse Mercedes Sprinter-busjes met dubbele achteras), Juijn-busjes ingezet om de hiaten die de korte elektrische VDL Citea-bussen achterlieten, op te vullen. Ook op de Dordtse “binnenstadslijn” 10 was regelmatig een niet-elektrisch IVECO Rosero-busje van Juijn te zien.

Om de reguliere stads- en agglomeratielijnen te Dordrecht e.o. in de lucht te houden, kregen de EBUSCO-bussen zelfs hulp vanuit het Noorden: diverse Mercedes Citaro-bussen in de oude Gronings/Drentse kleuren waren er te zien (en een enkele gele uit de Regio Utrecht). Bovendien waren er tijdelijk ook bussen nodig voor extra ritten in de spits op de lijnen 4 en 8 over de vanwege werkzaamheden voor personenautoverkeer afgesloten Wantijbrug, tussen Dordrecht en Papendrecht/Sliedrecht. Voor dit laatste doel kwam er nog een aantal gele VDL Ambassador-bussen over vanuit Utrecht, alwaar deze door de materieelvernieuwing konden worden gemist.

Voor de dienstuitvoering van R-Net-lijn 491 Sliedrecht – Rotterdam-Zuidplein v.v. had Qbuzz TCR gecontracteerd, maar TCR ging in februari 2020 failliet. De IVECO Crossway-bussen die TCR hiervoor inzette, waren in niets te onderscheiden van het bustype dat Qbuzz zelf voor haar R-Net-lijnen 488 en 489 gebruikte (behalve dat op bij mijn weten slechts één van de bij TCR in gebruik zijnde bussen een dubbel wagennummer was aangebracht). Dat Qbuzz deze bussen nu zelf overnam (met blijvende inhuur van chauffeurs, nu via RTC), was dan ook nauwelijks te merken. Toch betekende dit blijkbaar dat de betreffende bussen een poosje lang minder inzetbaar waren, want er verschenen nu ook op lijn 491 af en toe oudere Mercedes Citaro-bussen in wat ooit het vertrouwde Gronings/Drentse jasje was.

Nu nog even de plaatjes langs (helaas heb ik door – om verschillende redenen – beperkte reismogelijkheden een deel van de opnamen in het donker moeten maken):

 • Allereerst een avondplaatje uit Assen aan het eind van mijn verkenningstocht op 27 januari 2020: van links naar rechts een VDL Citea-bus uit de 9200-groep op Arriva-lijn 14 naar Leeuwarden, Setra-bus 7603 op Q-liner 310 naar Veendam, EBUSCO-bus 7329 op lijn 50 naar Groningen en de tien jaar oude Mercedes Citaro-bus 3189 op lijn 21 naar Emmen.
 • De inzet van IVECO Rosero-busjes van Juijn op onverwachte diensten markeert de materieelnood bij Qbuzz DMG: ik trof busje 6605 aan op “binnenstadslijn” 10 te Dordrecht en de 6607 op spitslijn 192 bij aankomst vanuit Dordrecht op het Zuidplein te Rotterdam.
 • Op een andere avond te Utrecht bleek op lijn 65 een van de kleine bussen te rijden waarmee Pouw diensten voor Qbuzz/U-ov uitvoert: Mercedes-busje 4327.
 • Twee plaatjes van voorheen Gronings/Drentse gelede Mercedes Citaro-stadsbussen op U-link-lijn 73 te Utrecht: de wagens 3054 en 3066.
 • Toch nog een bus met een 30xx-nummer te Groningen: de gelede Mercedes Citaro-bus 3096 behoorde aanvankelijk tot de speciale busserie voor de toenmalige P&R-lijn 22 en werd daarna reserve-Q-link-bus; in die rol bleek hij nog steeds op lijn 6 te dienen (sorry, beetje laat gezien!).
 • Diverse Mercedes Citaro-streekbussen met een Gronings/Drents verleden kwamen in Dordrecht bijspringen. Ik filmde onder meer bus 3144, bus 3207 (samen met onder meer de voorheen Utrechtse VDL Ambassador-bus 4440), bus 3213 op lijn 2 en bus 3233 op lijn 3.
 • Na het faillissement van TCR trof ik de eveneens uit Groningen/Drenthe afkomstige Mercedes Citaro-bussen 3283 en 3288 op R-Net-lijn 491 aan; bij de halte Oostendam resp. Rotterdam-Zuidplein.
 • In aanvulling op de Mercedes CapaCity-bussen die voor Q-link-lijn 15 waren geleverd, had Groningen nog enkele exemplaren ontvangen (ditmaal aangeduid als Citaro’s) voor drukke ritten op Q-link-lijn 3; echter, nu verscheen er een bus uit dit gezelschap, de 3411, op lijn 6!
 • Te Emmen trof ik op Q-link-lijn 12 gelede Mercedes Citaro-bussen aan die eerder op Groninger Q-link-lijnen hadden gereden: de wagens 3449 en 3451 kwamen op de film.
 • In de provincies Groningen en Drenthe waren geen gelede Mercedes Citaro-streekbussen van de oude lichting meer te bekennen, maar temeer verschenen deze op het lijnennet van de Regio Utrecht: ik legde te Utrecht-Uithof (WKZ/Maxima Kinderziekenhuis) bus 3500 als lijn 31 vast, bij station Utrecht Centraal bus 3503 als (hetgeen nogal uitzonderlijk lijkt) U-link-lijn 50, zowel bij Utrecht-Rijnsweerd als te Amersfoort bus 3505 als lijn 34 (met o.a. Syntus-bus 1071 als lijn 70), bij station Utrecht Centraal bus 3509 als lijn 73, te Amersfoort bus 3512 als lijn 34, bij station Utrecht Centraal bus 3513 als lijn 77, bij Utrecht-WKZ bus 3515 als lijn 27 en bij station Utrecht Centraal wederom bus 3515 met de ietwat bijzondere bestemming Soesterberg op lijn 73.
 • Te Emmen liep een van de eerder aangeschafte, drieassige Q-liner Mercedes Integro-bussen als lijn 300 binnen: bus 3652.
 • Bus 3692, een van de eerder in dienst gekomen Van Hool-dubbeldekkers, zag ik te Groningen voorrijden als Q-liner 312.
 • Een oorspronkelijk als Utrechtse stadsbus bedoelde Mercedes Citaro-bus op streeklijn 74: bus 4014.
 • Diens gelede soortgenoten 4147 en 4169 trof ik aan op de U-link-lijnen 77 resp. 73.
 • Als voorbeeld van inzet van een dubbelgelede Van Hool-bus op Qbuzz/U-ov-lijn 35 een plaatje van bus 4208 nabij Utrecht-Uithof-WKZ: de eindbestemming “Station Driebergen-Zeist” wilde er nog niet op, zodat de bus ten onrechte het instappen verbiedt.
 • Aan de overkant soortgenoot 4215 als lijn 28.
 • Enigszins volhardend wachten bij het WKZ leverde ook plaatjes van een dubbelgelede “Hessiaan” op lijn 28 op: de 4220! Ook hier een foutieve bestemmingsaanduiding.
 • Zelfs van de drie van Connexxion overgenomen, gelede Mercedes Citaro-bussen uit de serie die eind 2007 op de Zuidtangent (voorloper van R-Net) was gaan rijden, kon ik met enige moeite iets op de film krijgen: bus 4375 liet zich bij station Utrecht Centraal vastleggen als U-link-lijn 73!
 • Nog wat plaatjes van VDL Ambassador-bussen van eind 2008 die Qbuzz bij haar aantreden in de Regio Utrecht (vijf jaar later) van Connexxion overnam: bij station Utrecht Centraal bus 4409 als U-link-lijn 50 (samen met het IVECO Rosero-busje 6606 van Juijn op Qbuzz-lijn 81), te Dordrecht bus 4440 als extra bus vanwege de gedeeltelijke afsluiting van de Wantijbrug (samen met Mercedes Citaro-bus 3213 als lijn 7), bij station Utrecht Centraal bus 4491 als U-link-lijn 73, bij Utrecht-Uithof-WKZ bus 4527 als U-link-lijn 34 en bij station Utrecht Centraal bus 4530 als U-link-lijn 77.
 • Connexxion leverde bij de concessieoverdracht ook een aantal gelede Mercedes Citaro-bussen van eind 2008 door aan Qbuzz. Hiervan legde ik bus 4554 bij station Utrecht Centraal als U-link-lijn 73 vast.
 • Op de Utrechtse stadslijn 1 wordt al enkele jaren lang met elektrisch EBUSCO-materieel gereden. Als voorbeeld hiervan bus 4603 op station Utrecht Centraal. Ook hier valt echter wel eens een niet-elektrische stadsbus in (de inzet van de kleine elektrische Optare-bussen op lijn 2 blijkt na zes jaar met nog veel grotere problemen gepaard te gaan).
 • Intussen zijn er nieuwe drieassige Setra-bussen in dienst gesteld op de U-link-lijnen 41 en 50: hierbij afbeeldingen bij station Utrecht Centraal van bus 4707 op lijn 50, zonder bestemmingsaanduiding, en bus 4712 op lijn 41.
 • Bij Utrecht-Uithof-WKZ legde ik natuurlijk ook iets van het nieuwe trammaterieel op lijn 22 vast. Het plaatje toont CAF-tramstel 6020.
 • In het DMG-gebied kan Qbuzz nog steeds niet alle MAN Lion’s City-bussen missen die sinds eind 2007 bij Connexxion in de vorige concessieperiode van Amstelland/Meerlanden hadden meegedraaid. R-Net-bus 6143 rukte in na een ochtendspitsrit op (denk ik) lijn 191 naar Rotterdam-Zuidplein. Het lijnnummer 192 gold waarschijnlijk voor de eerste rit van het middaggedeelte van de betreffende omloop.
 • En zelfs de IVECO Crossway-bussen willen niet altijd meewerken in het DMG-gebied. Ik was onverwacht getuige van het afslepen van R-Net-bus 6317 bij station Dordrecht.
 • Op het volgende plaatje staat de groene IVECO Crossway-streekBuzz 6502 te Utrecht gereed voor een rit op lijn 90, terwijl de Volvo 8900 Qliner-bus 7785 van Arriva wegrijdt als lijn 295; op deze lijn 295 Utrecht-Station Centraal – Schoonhoven – Rotterdam-Capelsebrug v.v. verzorgen Arriva en Syntus gezamenlijk inmiddels op werkdagen overdag een kwartierdienst.
 • De Qbuzz-buurtbussen in het DMG-gebied hebben intussen hun definitieve parknummers gekregen, zoals die al vanaf het begin op de ov-zoeker werden weergegeven, direct aansluitend op de door Juijn in dit gebied ingezette 8-persoonsbussen. Op de foto te Gorinchem de Mercedes-busjes 6657 als lijn 701 en 6661 als lijn 706.
 • Enkele opnamen van de nieuwe elektrische VDL Citea-bussen op noordelijke stadslijnen: bus 7016 als lijn 4 te Emmen en bus 7019 als lijn 1 te Emmen.
 • In Groningen zijn ook nieuwe gelede, elektrische VDL Citea-bussen aan het wagenpark toegevoegd. Ik ontmoette bus 7052 op Q-link-lijn 4, die eigenlijk tot het werkterrein van de Heuliez-bussen moest gaan behoren, en bus 7054 op lijn 10.
 • Op het volgende plaatje komt een van de nieuwe Mercedes Citaro-bussen, wagen 7123, als lijn 85 het busstation te Groningen binnenrijden.
 • Op streeklijn 42 vanuit Emmen zag ik voor het eerst een van de nieuwe EBUSCO-streekbussen, bus 7313. Later kwam de 7347 als lijn 44 binnen.
 • Op de 27e januari was er nog nauwelijks iets van de nieuwe elektrische, gelede Heuliez-bussen in Groningen te zien. Toen ik het al bijna had opgegeven, kwamen toch nog de wagens 7409 (ik sprak in “7411”, maar het lijkt toch echt de 7409) en 7410 op Q-link-lijn 4 in beeld. Ondanks de inmiddels ingetreden duisternis wilde ik daar wel iets van vastleggen.
 • Ook de nieuwe gelede Mercedes Citaro-streekbussen kwam ik soms op onverwachte momenten tegen. Toch laat ik de wagens 7508 te Hoogkerk op lijn 86, 7510 bij vertrek te Emmen op de ooit deels aan Pieper toebehorende lijn 26 en 7521 nabij Hoogeveen op de duidelijk secundaire lijn 33 (gefilmd vanuit Mercedes Citaro-bus 3158 op lijn 27) hierbij even zien.
 • Aan goede opnamen van de nieuwe Setra-tandemassers kwam ik op de 27e januari niet erg toe: wel de vertrekkende bus 7603 op Q-liner 310 te Assen en bus 7625 op dezelfde lijn te Gieten. Maar ik doe er ook een nog vóór de concessiewisseling gemaakte opname van bus 7609 als lijn 300 te Groningen tussen.
 • Van de nieuwste Van Hool-dubbeldekkers bracht ik bus 7684 als lijn 300 te Emmen in beeld, alsmede bus 7685 te Groningen, binnengekomen als lijn 312, maar voorbestemd om als lijn 300 te vertrekken.
 • Twee plaatjes van nieuwe VW Crafter-busjes: bus 7910 als lijn 77 te Gieten, een te elfder ure toegevoegd lijntje om in de brede spits een paar kernen te bedienen die de nieuwe Q-liner 310 links (of rechts) liet liggen, en bus 7911 als lijn 88 te Hoogkerk, waarvan de chauffeur zich, tot zichtbare teleurstelling van een van zijn weinige passagiers, voor de tien minuten die hem nog resten, terugtrekt in de richting van de nabijgelegen McDonalds-vestiging.
 • De eerste ex-Arriva Spurt-treinen bij Qbuzz hebben een R-Net-uitmonstering gekregen. Ook dat was natuurlijk een opname waard.
 • Tot slot nog twee plaatjes van vóór de concessiewisseling, waarbij het dubbele wagennummer van bus 734-6327 op R-Net-lijn 491 bij Rotterdam-Zuidplein een signaal geeft dat deze bus bij TCR in beheer was. Ik heb geen andere bussen uit deze serie met een toegevoegd TCR-wagennummer zien rijden.

Voorlopig kan er van nieuwe interessante buswaarnemingen niet of nauwelijks sprake zijn. Ik wens alle mede-hobbyïsten sterkte toe om deze donkere periode door te komen. En natuurlijk dat erger leed jullie bespaard mag blijven. Maar toch ook een goede en vruchtbare beleving van en bezinning op andere dingen die in het leven belangrijk zijn.

Groeten,

Dick van der Goot

 

(c) OV in Boskoop - Alle rechten voorbehouden-Overname in gedrukte of digitale vorm zonder toestemming niet toegestaan