Maandag 2e paasdag op stationsplein Leiden 


Hallo Marty,

Als vervolg op mijn reportage vanaf de Keukenhof was ik op 2 paasdag even op de fiets naar station Leiden gegaan. Mijn bedoeling was om eens te kijken wat er op het gebied van “Keukenhofvervoer” in Leiden nog zichtbaar was. De verwachtingen
waren bij mij niet erg groot. En dat was terecht. In tegenstelling tot de begin jaren (2013-2014) was het niet erg druk. Iedere 16 minuten vertrok er een volle Volvo 8900 (die soms een paar passagiers voor de volgende overliet) richting Keukenhof. Op het plein stonden borden die aangaven dat de Keukenhof was volgeboekt en dat verder reizen zonder een gereserveerde toegangsticket geen zin had. Mij viel het wel op dat de elektrische stadsbussen nu talrijk werden ingezet op een aantal buitenlijnen. Dat had ik natuurlijk kunnen weten, omdat Dick v.d. Goot dit al in het begin van het jaar in zijn inzending vermeld heeft. Mijn reportage blijft dus beperkt tot een aantal foto’s van langskomende bussen.


Vriendelijke groet,
Ton Verstraaten

(c) OV in Boskoop - Alle rechten voorbehouden-Overname in gedrukte of digitale vorm zonder toestemming niet toegestaan